Põltsamaa Emadeklubi tervitab

kõiki külastajaid!

Põltsamaa Emadeklubi on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on kaasa aidata Põltsamaa piirkonna heaolule ja pakkuda elanikele võimalusi osaleda erinevates ettevõtmistes (õpitoad, näitused, ekskursioonid, koolitused). 

Kahjuks on ikka nii, et ideid ja mõtteid on palju, leidub ka teotahtelisi inimesi,

kuid vahendeid teostamiseks napib. 

Tutvu klubi möödunud tegemistega  ja uute plaanidega. Kui Sa leiad, et meie ideed ja tegevus on toetamist väärt, anneta julgesti!

MTÜ Põltsamaa Emadeklubi on tänulik annetuste eest, mis aitavad meie eesmärke ellu viia. Annetuse võib kanda MTÜ arveldusarvele EE662200001120094186 Swedbank . Makse selgitusse palume kirjutada "annetus".

Meie tegemistest on oodatud osa saama kõik huvilised! 

Põltsamaa Emadeklubi järgib oma tegevuses Eesti kodanikeühenduste eetilise tegevuse tunnustatud põhimõtteid, mis on avaldatud järgmisel veebiaadressil: http://www.ngo.ee/eetikakoodeks