EMADEKLUBIS TOIMUS 2011 -2016:

2016.a 

Jaanuarist kuni aprillini jätkus huviring Ettevõtlike laste Kool, hooaeg lõpetati Loopre-Lepiku ratsatalus, kus lapsed tutvusid hobustega ja said ratsutada.

Hiina kalendri järgi algas 7. veebr punase tule-ahviaastaga. Selle tähistamiseks toimus vabatantsu õhtu „100 minutit rütmi“ Breiktantsu kodus.

7. mail  toimus Kultuurikeskuses Emadepäeva kontsert, kus Emadeklubi korraldas tordiloosi, välja loositi 10 torti. Tordiloos on pikaaegne traditsioon, mis annab kontserdile juurde põnevust. Ka sellel aastal loositi välja üllatusloos - õhtusöögipakett perele mille pani välja Kohvik O.

Põltsamaa Emadeklubi osales ka lastekaitsepäeva korraldus-toimkonnas ning viis läbi 1. juunil toimunud lastekaitsepäeval meisterdamise töötoa, meisterdati laevukesi ja õngitseti kommikalu.

16. - 19. august toimus 4-päevane Suvekool 7-9 aastastele lastele. Suvekooli lastega osalesime ka Kohvikutepäeval. Suvekoolis tuusti erinevate maade keele ja kultuuriga ning valmistati iseloomulikke toitusid. Emadeklubi maja juures oli avatud kohvik „Laste Oma Kohvik“; müügiletil olid laste ja vanemate poolt valmistatud küpsetised ja lapsed olid müüjateks. 

Esimestel koolipäevadel korraldati aktsioon „Turvaliselt üle sebra“ koostöös Põltsamaa Konstaablijaoskonnaga ja Põltsamaa ÜG-ga. Esimeste koolipäeva de hommikul olid emadeklubi liikmed ja vabatahtlikud ja abipolitseinukud koolimajade lähedal ülekäiguradadel, et pöörata liiklejaid tähelepanelikkusele.

11. novembril toimus Kultuurikeskuse poolt korraldatud isadepäeva kontsert, kus ka Emadeklubi sai abiks olla - esindaja tervitas isasid ja vanaisasid ja oli eelnevalt abiks õnneloosi toetajate leidmisel. 

5. detsembril toimus Kultuurikeskuses jõulueelne käsitöölaat, kus Emadeklubi korraldas töötoad. Huvilistel oli võimalik meisterdada erinevaid jõulukaunistusi. Töötubade läbiviimiseks osteti erinevaid vahendeid. Gaia klassi lapsed osalesid koos vanematega laadal müügiletiga, lapsed ja vanemad olid meisterdanud ja küpsetanud müügiks erinevaid tooteid; lapsed said ettevõtluse ja müügikogemuse.

MTÜ on toetanud Gaia klassi loomist Põltsamaale ja panustab ka edaspidi selle arengusse. Nii on toimunud infopäevad vanematele, töötoad lastele ja tutvumiskülaskäigud mitmetesse koolidesse. 2016. aastal toetati Gaia klassi õpetajate osalemist koolitusel ning kingiti koolile võimlemismatid, mida saavad kasutada kõik õpilased. 

 

2015.a

Klubi tegevus aktiviseerus 2015. aastal, jätkati traditsioonilisi tegevusi ning lisandusid haridusteemalised ettevõtmised ja arutelud (alternatiivhariduse võimalikkusest Põltsamaal, erakooli loomise võimalus), suvel korraldati lastele Suvekool ja sügisel alustas huviring Ettevõtlike Laste Kool. Veebruar - aprill toimusid läbirääkimised Põltsamaa ÜG-i juhtkonnaga, räägiti alternatiivhariduse suuna avamise võimalusest koolis. Lisaks toimusid erinevate erakoolide külastused, kohtumised piirkonna lapsevanematega, kirjutati artikleid alternatiivhariduse teemal. Esialgsed läbirääkimised kooliga ebaõnnestusid – kool ei olnud valmis alternatiivsuunda looma. Sügisel 2015 võttis kool kasutusele üldõppe 1. klassides. Märtsis 2016 oli kool valmis looma enda alla nö Gaia klassi; tänase päeva seisuga avatakse PÜG-s Gaia haridussuunaga klass 2016.a sügisel.

10. mail  toimus Kultuurikeskuses Emadepäeva kontsert, kus Emadeklubi korraldas tordiloosi, välja loositi 10 torti. Tordiloos on pikaaegne traditsioon, mis annab kontserdile juurde põnevust. Sellel aastal pandi välja ka üllatusloos – õhtusöögipakett perele, mille pani välja Kohvik O.

Põltsamaa Emadeklubi osales ka lastekaitsepäeva korraldus-toimkonnas ning viis läbi 1. juunil toimunud lastekaitsepäeval meisterdamise töötoad, meisterdasime rütmipille ja käevõrusid.

Juulikuus toimusid Emadeklubi majas suured koristustalgud ning remondi- ja  viimistlustööd, tehti ettevalmistusi Suvekooli jaoks.  

11. - 14. august toimus 4-päevane Suvekool 5-7 aastastele lastele. Suvekooli lastega osalesime ka Kohvikutepäeval. Emadeklubi maja juures oli avatud kohvik „Ise tehtud, hästi tehtud!“; müügiletil olid laste ja vanemate poolt valmistatud küpsetised ja lapsed olid müüjateks.  Külastajatele näidati ka suvekooli raames valminud etendust. Suvekoolis osales 20 last, tegevuste läbiviijateks olid klubi liikmed, tkülalisjuhendajad ja vabatahtlikud, kaasati ka noori.

20. augustil korraldati Põltsamaa Lillevere piirkonna mänguväljaku talgud. Talgute käigus korrastati ronimisvahendite all olevad liivapinnased. Talgutel osalesid Põltsamaa linna noored.

Esimesel koolipäevadel korraldati aktsioon „Turvaliselt üle sebra“ koostöös Põltsamaa Konstaablijaoskonnaga ja Põltsamaa ÜG-ga. Esimese koolipäeva hommikul olid emadeklubi liikmed ja vabatahtlikud koolimajade lähedal ülekäiguradadel, et pöörata liiklejaid tähelepanelikkusele. Osales 8 vabatahtlikku.

Oktoobrist alustas tegevust huviring Ettevõtlike Laste Kool Põltsamaa Kultuurikeskuse ruumides, kuna klubi enda ruume ei ole võimalik külmal perioodil kasutada. Osalesid 5-7 aastased Põltsamaa linna lapsed (8 last). 10. oktoobril toimus Emadeklubi majas Gaia kooli infopäev, kus tutvustati lapsevanematele Gaia haridust.

23. novembril toimus Emadeklubi majas Avatud uste päev ja Kogukonna Koja loomise mõttetalgud Jõgevamaa Ühisnädala raames.  Kohale tuli 19 inimest nii linnast kui maalt; arutleti selle üle, kas Põltsamaal võiks olla kogukonnakoda, mis oleks avatud kõikidele elanikegruppidele. Oodatud olid kõik, kes soovisid kaasa rääkida ja omapoolseid soovitusi anda ka selles osas,  millistest tegevustest ja teenustest tuntakse linnas puudust. Kersti Kurvits andis ülevaate teistest toimivatest kogukonnakeskustest. Mõttekojas osalejatelt tul palju vahvaid ideid, mida võiks Põltsamaal arendada.

5. detsembril toimus Kultuurikeskuses jõulueelne käsitöölaat, kus Emadeklubi korraldas töötoad. Huvilistel oli võimalik meisterdada erinevaid jõulukaunistusi. Töötubade läbiviimiseks osteti erinevaid vahendeid. Ettevõtlike Laste Kooli lastega osaleti ka laadal müügiletiga, lapsed ja vanemad olid meisterdanud ja küpsetanud müügiks erinevaid tooteid; lapsed said  ettevõtluse ja müügikogemuse.

 

2014.a

11. mail  toimus Kultuurikeskuses Emadepäeva kontsert, kus Emadeklubi korraldas tordiloosi, välja loositi 10 torti (millest 2 torti sponsoreeris Aristin Grupp OÜ) ja sellele lisaks puuviljatee. Tordiloos on pikaaegne traditsioon, mis annab kontserdile juurde põnevust. Sellel aastal pandi välja ka üllatusloos – õhtusöögipakett perele, mille pani välja Kohvik O.

25. mail korraldati Põltsamaa Lillevere piirkonna mänguväljaku talgud. Talgud kanti ka aktsiooni „Teeme ära“ nimekirja. Talgud toimusid Noortealgatuse projekti raames – koos 6-liikmeline noortegrupiga kirjutasime projekti ning kutsusime teised noored ja kohalikud elanikud appi talgutele. Talgud said teoks MTÜ toetuse(317,35€), NAF-projekti (200€)ja eraisikute toetuse (20€) abil. Vajalike tööde teostamiseks osteti puidukaitsevahend, värv, kiigekonstruktsioonid, ketid ja kinnitused, lilled prügikast-lillealusele, prügikotid, kuulutuste jaoks paber. Talgulistele pakuti ka kehakinnitust. Pintslid olid olemas eelmisest talgupäevast. Põltsamaa Greid OÜ tegi tasuta kaevetööd - astumispoomide aluse ja perek Kallasmaa vedas ära väljakaevatud mulla, kivid ja mullakamara. Vooremaa Teed AS tõi tasuta liiva astumispoomide aluse täiteks.

 Talgute käigus korrastati ronimisvahendite all olevad liivapinnased, vahetati välja ketikiikede konstruktsioonid ja kiikede ketid,  paigaldati astumispoomid, pinotexiga kaeti üle mänguväljaku puitdetailid ja värviti katused, paigaldati prügikastid, mis on ühtlasi ka lillealused. Talgutel osalesid Lillevere piirkonna lapsed, tuttavad noored linnast ja 7 täiskasvanut (kokku 28 inimest).

 Nii said kohalikud elanikud kaasa aidata oma kodukoha lastesõbralikumaks muutmisele, tänu korrastustöödele peavad mänguvahendid kauem vastu, on ohutumad ja pakuvad lastele kauem rõõmu. Lillevere piirkonnas elab kortermajades hulgaliselt lapsi, kelle poolt mänguväljak ka kasutamist leiab. Tegevust kajastati ajalehes Vali Uudised, Facebookis ja Põltsamaaa infoportaalis.

 Põltsamaa Emadeklubi osales ka 1. juunil toimunud lastekaitsepäeva korraldus-toimkonnas. Klubi esindaja oli rongkäigus tegelane Leopard, kes viis läbi ka virgutusvõimlemise.

 Esimestel koolipäevadel (1.-3.sept) korraldati aktsioon „Turvaliselt üle sebra“ koostöös Põltsamaa Konstaablijaoskonnaga ja Põltsamaa ÜG-ga. Varasematel aastatel on aktsioon toimunud ainult esimesel koolipäeval. 2014. a olid kolme esimese koolipäeva hommikul emadeklubi liikmed ja vabatahtlikud koolimajade lähedal ülekäiguradadel, et pöörata liiklejaid tähelepanelikkusele. Vabatahtlikke oli kolmel päeval kokku 15. 

 Põltsamaa Lasteaed „Mari“ kutsus emadeklubi Mihklilaadale (29. sept) töötuba korraldama. Linnuteemalises meisterdamise töötoas tehti öökulli-pliiatsitopse ja tuvisid. Lastele seati üles mängimiseks elussuuruses Angri-birdsi mäng. 

Koostöös Põltsamaa Muusikakooliga korraldati ka Hingedepäeva kontsert (6. nov). Hingedepäeva kontserdi sarjas hingemuusika esinesid Põltsamaa Muusikakoolis Virgo Veldi saksofonil ja Ralf Taal klaveril. Kontserti külastas 64 inimest, tagasiside ja tänu oli positiivne. 

 6. detsembril toimus Kultuurikeskuses jõulueelne käsitöölaat, kus Emadeklubi korraldas töötoad. Huvilistel oli võimalik meisterdada erinevaid jõuluehteid ja kingikotte. 

 

2013.a

Märts – oktoober 2013 tegutsesid Emadeklubi majas kangastelgedel kudujad.

12. mail  toimus Kultuurikeskuses Emadepäeva kontsert, kus Emadeklubi korraldas tordiloosi, välja loositi 10 torti. Tordiloos on kauaaegne traditsioon.

 21. juulil korraldati  Põltsamaa Lillevere piirkonna mänguväljaku talgud. Talgute käigus korrastati liivapinnased, parandati ronimiskeskuse trepp ja paigaldati vajalikud köied, valmistati astumispoomid, paigaldati suuremale kaalukiigele uued tugipostid, pinotexiga kaeti üle mänguväljaku puitdetailid ja värviti katused, osteti vajalikud materjalid prügikasti paigaldamiseks ja tööde teostamiseks. Talgutel osalesid Lillevere piirkonna lapsed ja mõned täiskasvanud, talgulistele pakuti kehakinnitust.

 2. septembril korraldati aktsioon „Turvaliselt üle sebra“. Esimesel koolipäeval olid emadeklubi liikmed ja vabatahtlikud koolimajade lähedal ülekäiguradadel, et pöörata liiklejaid tähelepanelikkusele. Aktsioonis osalejatele kingiti tänušokolaad.

 7. detsembril toimus Kultuurikeskuses Käsitöölaat, kus Emadeklubi korraldas töötoad, kus huvilistel oli võimalik meisterdada rütmipille, jõulukaunistusi, ehteid ja kaarte. Töötubade läbiviimiseks osteti erinevaid vahendeid.

 

2012.a

Küünlapäevatöötuba lasteaed Mari lastele, sõbrapäevatöötoad Põltsamaa Emadeklubi majas ja Adavere Vaba Aja Keskuses.

Toimus projektipäev "Meisterdada on mõnus" Siimusti raamatukogus, kus osalesid Siimusti algkooli ja Kiigemetsa kooli õpilased koos õpetajatega.

Põltsamaa Emadeklubi osales töötoaga Jõgevamaad esindades Maamessil, kus punuti paelu koos messikülalistega. Emadepäeva töötubasid korraldati nii Põltsamaal, Lustiveres, Adaveres, Pajusis.

Emadepäeval loositi 10 torti Põltsamaa Kultuurikeskuses toimunud Emadepäeva kontserdil.

Koostöös noorteühendusega Juventus ja Põltsamaa LV-ga korraldati Lastekaitsepäeva paraad. Emadeklubi korraldas Pisisaares Pajusi valla lastele töötoad lastekaitsepäeva puhuks.

Osaleti Põltsamaa Valla Päevadel avatud töötubadega. Sadala Külade Seltsile korraldati pärimuspäevade raames rida koolitusi ja emadeklubi maja kudujad aitasid sisustada Sadala rahvamaja kangatoa. (kokku pandi teljed, kääriti ja aeti peale kangas, anti esimesed näpunäited materjali lõikamisest, lõime käärimisest, ning kangakudumisest).

Projekti Avatud külaväravad raames jõudsid emadeklubi naised nii Kamarisse kui Sadalasse, kus pakuti töötubadega rõõmu Jõgevamaa avastajatele. Pajusi Mõisa Päevade raames pakuti võimalust kududa vaipa, Esku viie küla päevadel õpetati naisi lisaks vaibakudumisele ka viltima.

Juulikuus korraldati Põltsamaa linna lastele projektilaager "Linnast maale" - viie päeva jooksul viidi 18 linnalast Adavere, kus meisterdati, mängiti, õpiti rulluisutamist ja vaadati, mida huvitavat saab teha maal.

Tarkusepäevaks kingiti kõigile 1. klassi õpilastele pliiatsid.  

Mihkipäeval maaliti koos lasteaia Mari lastega kive.

Teademiste olümpiaadile tulnutele korraldati töötuba Põltsamaa Kunstikooli ruumides.

Projekti "Tegusad teisipäevad "raames korraldati Põltsamaa Päevakeskuses 17 töötuba.

Advendiaja töötoad toimusid Põltsamaal, Lustiveres, Adaveres, Sadalas ja Maidlas.

 

2011.a

Jaanuar – juuni - Kangakursus „telgedel tekstiilid“. Projekti toetas Eesti Kultuurkapital, Jõgevamaa ekspertgrupp

Jaanuar - Osalemine lumelinna ehitamisel, ehitasime ema Emma

Projekt „Teadlikumaks rännates läbi erinevate tähtpäevade“, mille raames toimusid erinevad sündmused. Projekti toetas Eesti Kultuurkapital, Jõgevamaa ekspertgrupp. Toimunud tegevused:

Veebruar - Sõbrapäeva töötoad.

Märts - Vastlapäev, töötoad ja liulaskmine.

Aprill - Lihavõtted Setu moodi.

Aprill - Volbripäev ja nõidade pidu.

Mai - Emadepäeva töötoad.

Oktoober - Kadri- ja Mardipäeva oodates.

November - Hingedepäeva kohvik-klubi õhtu koos Anu Tauli ja Tarmo Noormaaga, koostöö Põltsamaa ÜG-ga.

November - kontsert “Rahvakalendri tähtpäevad“ ja töötuba, koostöö lasteaiaga Mari: Esinejateks pärimusmuusikud Annika Mändmaa ja Tarmo noormaa.

Detsember – Päkapikkide kingitoad.

Aprill – Detsember – koostööprojekt lasteaiaga Mari Euroopa vabatahtliku tegevuse aastal. Koostöötegevusena loodi lasteaias mängu MTÜ „Mari lasteaia abistavad käed“, mängu MTÜ rakendamine õppekasvatustöös väärtuskasvatuse osa elluviimisel; töötoad.

Mai – Osalemine perepäeval - grillfestil, töötoad.

Juuni – Osalemine Lastekaitsepäeva korraldamises; alguse sai uus traditsioon väikelaste paraad linnas (idee emadeklubi liikme Katre pere poolt), klubi liige Annika oli Pipi rollis.  Lastekaitsepäeva projekti toetas Haridus- ja Teadusministeeriumi Hasartmängumaksu NK:

Juuli – Laste loovuslaager. Projekti „Kuningalinna laste loovuspäevad“ toetas Kultuurkapital, Jõgevamaa ekspertgrupp ja SA Päikeselill.

Juuli – Pajusi Mõisapäev ja Kasepää Kalafestival, töötoad

September  – Aktsioon „Turvaliselt üle sebra“. Esimesel koolipäeval olid emadeklubi liikmed ja vabatahtlikud koolimajade lähedal ülekäiguradadel, et pöörata liiklejaid tähelepanelikkusele.

Oktoober, november, detsember – Koolivaheaja töötoad, viltimiskool.

November – Isadepäeva töötoad.

November – detsember – kangakursus algajatele.

Detsember – käsitöölaadal osalemine, töötoad.