2017. aastast on ühingu nimi Kogemise Rada!

Põltsamaa Emadeklubi loodi 1995. aastal Põltsamaa piirkonna emade poolt, et muuta Põltsamaa elu lastesõbralikumaks ning aidata lapsi ja raskustesse sattunud peresid. Emadeklubi vahendas aastaid humanitaarabi ja korraldas selle jagamist ning rajas lastele mänguväljaku Lossi tänavale.

2004. aastast on emadeklubi avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis tegeleb projektipõhiselt õpitubade, laagrite, koolituste ning erinevate ürituste ja näituste korraldamisega. Pakume vabal ajal käeliseid tegevusi nii lastele kui täiskasvanutele. Põltsamaa Emadeklubi kasutuses on kinnistu Põltsamaal, Kuperjanovi tn 12.

Varasematest klubi tegemistest saab lugeda vasakul asuvast menüüst „2004.-2010.a“

2010. aastal kevadel võeti klubisse vastu uusi liikmeid, mis aitas elavdada klubi tegevust. Loodi klubi kodulehekülg ja e-posti aadress. Lisaks töötubadele ja lastelaagrile tähistati vastlapäeva, volbripäeva ja hingedepäeva Esimesel koolipäeval septembris algatati aktsioon „Turvaliselt üle sebra“, et aidata kõik koolilapsed turvaliselt üle kooli lähedal asuvatest ülekäiguradadest.

2013. aasta esimesel poolel toimusid muudatused juhatuses ja liikmete osas ning Põltsamaa Emadeklubi seab tasapisi uusi samme.

Klubi tegemistest aastatel 2011. - 2016. saab lugeda vasakul asuvast menüüst „2011.-2016.a“

Ühingu edasised tegevused: 

- panustab mitmekülgse hariduse arendamisse Põltsamaal, toetab Gaia õppesuunda

- osaleb Põltsamaa linna lastekaitsepäeva korraldamises (rongkäigu idee emadeklubist 2011.a);

- viib läbi esimese koolipäeva aktsiooni „Turvaliselt üle sebra“ Põltsamaal ( alates 2011.a);

- korraldab meisterdamise töötubasid 

- osaleb Põltsamaa Lossipäeval ja Põltsamaa linna sünnipäeval (Sildade päev) 

teeb koostööd omavalitsusega, kohalike asutuste, kooli ja lasteaedadega.